Ngày 01/08 và 02/08 vừa qua, Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Kỳ Nguyên đã tổ chức thành công kỳ thi chứng chỉ Cambridge cấp độ Starters, Movers và Flyers cùng Trung Tâm Khảo Thí Cambridge VN 120 tại Vũng Tàu.
Chúc các em sẽ đạt được số điểm mong muốn.

Dưới đây là môt số hình ảnh về kỳ thi Cambridge của các em.