Ngoại khóa Phoenix Park

By |2019-05-08T10:56:03+07:00Tháng Tám 26th, 2018|Tin Tức|

Các bạn nhỏ tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ có cơ hội trải nghiệm những giờ học mà chơi tại công viên trò chơi hiện đại bậc nhất Vũng tàu - Pheonix Park, trong tháng 9/2018