Project Description

KHOÁ HỌC TIẾNG DANH THƯƠNG MẠI

Khóa học Tiếng Anh thương mại trong môi trường thương mại được xây dựng nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc: đọc và xử lý văn bản, báo cáo, đàm phán, thuyết trình tiếng Anh, viết email tiếng Anh… Các học viên khi tham gia vào chương trình này cần có trình độ tiếng Anh từ Pre-Intermediate B trở lên.

Chương trình học được xây dựng dựa trên việc tổng hợp các giáo trình nổi tiếng nhất trong lĩnh vực giao tiếp kinh doanh, kết hợp với các tình huống xác thực với công việc hàng ngày của các cán bộ làm trong môi trường giao tiếp quốc tế. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh do các giảng viên bản ngữ có trình độ và kinh nghiệm quốc tế của Kỳ Nguyên trực tiếp tham gia giảng dạy.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ được xây dựng kết hợp với phần luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng viết thư tín thương mại, kỹ năng thương thảo và đàm phán hợp đồng… Các buổi luyện kỹ năng này là phần hỗ trợ vô cùng quý giá cho chương trình học, được thiết kế nhằm tập trung vào các kỹ năng kinh doanh thực tế để học viên có thể áp dụng trực tiếp kiến thức được học vào thực tế. Mỗi chủ đề đều có tính tương tác cao, tạo động lực tham gia vào tình huống, cùng các chủ đề liên quan tới công việc và lấy học viên làm trọng tâm

MỤC TIÊU

0
Học viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy và tự tin trong môi trường làm việc và với đối tác nước ngoài.
0
Học viên có khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng, phong phú, phù hợp với chuyên ngành kinh doanh.
0
Học viên được bổ trợ các kỹ năng chuyên dụng trong kinh doanh một cách hiệu quả như hội họp, thuyết trình, …

CUNG CẤP KỸ NĂNG

Nghe & nói

Kỹ năng thực hành (nghe & nói) cho chào hỏi, hội thoại, thảo luận, tranh luận với vốn từ vựng phong phú, chuyên dùng trong môi trường kinh doanh.

Phát âm của người bản ngữ

Nền tảng phát âm của người bản ngữ, luyện và sửa phát âm trở nên tự nhiên hơn giống người bản ngữ.

Nghe hiểu toàn diện

Kỹ năng nghe hiểu toàn diện và ghi nhận thông tin cụ thể; nắm bắt được thái độ, cảm xúc và ý kiến của người nói.

Giao tiếp chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và đa dạng với cách sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc câu, ngữ điệu phù hợp văn cảnh.

Đọc và xử lý các văn bản

Kỹ năng đọc và xử lý các văn bản trong công việc như tài liệu, báo cáo, hợp đồng, etc,.

Viết

Thành thạo kỹ năng viết trong kinh doanh

Nhận Tư Vấn