Project Description

GIỚI THIỆU KHÓA TIẾNG ANH THIẾU NHI KN-KIDS

Được thiết kế bởi Anh Ngữ Quốc Tế Kỳ Nguyên và NXB Macmillan, KN-KIDS kết hợp phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ em do NXB Macmillan thiết kế dành riêng cho trẻ em Việt Nam học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.

Học viên được trải nghiệm trong môi trường học tập mang tính tương tác cao với giáo viên bản ngữ từ Anh, Mỹ, Úc, Canada và các hoạt động sôi nổi tại lớp như trò chơi, bài hát, video, flashcard… giúp các em yêu thích và phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các lớp học ngoại khóa, dã ngoại được tổ chức định kỳ nhằm phát triển trí tuệ cũng như các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc theo nhóm, thuyết trình trước đám đông.

Chương trình KN-KIDS 50% giáo viên nước ngoài

Bebop 1, 2

30 giờ/khóa/10 tuần

Story Central 1 – 1, 2, 3

30 giờ/khóa/10 tuần

Story Central 2 – 1, 2, 3

30 giờ/khóa/10 tuần

Story Central 3 – 1, 2, 3

30 giờ/khóa/10 tuần

Chương trình KN-KIDS 100% giáo viên nước ngoài

Bebop 1, 2

30 giờ/khóa/10 tuần

Story Central 1 – 1, 2, 3

30 giờ/khóa/10 tuần

Story Central 2 – 1, 2, 3

30 giờ/khóa/10 tuần

Story Central 3 – 1, 2, 3

30 giờ/khóa/10 tuần

Nhận Tư Vấn