Hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ Tiếng Anh tại Trung Tâm Anh Ngữ Kỳ Nguyên – Ky Nguyen English Speaking Club

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh – được định kỳ hàng tháng tổ chức cho các bạn học viên chương trình Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh Thương Mại giúp học viên:

  • Thực hành kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh
  • Giao lưu học hỏi và kết bạn
  • Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm
  • Phát triển các kỹ năng mềm khác: thuyết trình, tư duy phản biện, xử lý tình huống

Please come, join us and have fun!