Câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức định kì hàng tháng tại trung tâm anh ngữ Quốc tế Kỳ Nguyên cho các bạn học viên chương trình Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh Thương Mại giúp học viên:

 Thực hành kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh
 Giao lưu học hỏi và kết bạn
 Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm
 Phát triển các kỹ năng mềm khác: thuyết trình, tư duy phản biện, xử lí tình huống