GÓC HỌC VIÊN

Võ Nhật Đăng
Võ Nhật Đăng
BAND SCORE: 8.5
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc LâmIELTS 8.0
Mai Thành Huy
Mai Thành Huy
BAND SCORE: 7.5
Trần Hà Trà My
Trần Hà Trà My
BAND SCORE: 8.0
Nguyễn Võ Hàn Phong
Nguyễn Võ Hàn Phong
BAND SCORE: 7.5
Đoàn Vũ Sơn
Đoàn Vũ Sơn
BAND SCORE: 7.5
Phạm Ngọc Anh Thư
Phạm Ngọc Anh Thư
BAND SCORE: 7.5
Nguyễn Công Sơn
Nguyễn Công Sơn
BAND SCORE: 7.0
Nguyễn Phan Nhã Thi
Nguyễn Phan Nhã Thi
BAND SCORE: 6.5
Nguyễn Hồng Duy Nghiêm
Nguyễn Hồng Duy Nghiêm
BAND SCORE: 7.0
Lưu Thị Thanh Thủy
Lưu Thị Thanh ThủyIELTS 7.0
Phạm Thùy Linh
Phạm Thùy LinhIELTS 7.0
Nguyễn Trần Minh Đảo
Nguyễn Trần Minh ĐảoIELTS 7.5
Nguyễn Duy Minh Tuấn
Nguyễn Duy Minh TuấnIELTS 7.0
TRAN NGOC ANH
TRAN NGOC ANHTEST DATE: 30/09/2017
BAND SCORE: 7.5
VU HAI PHONG
VU HAI PHONGTEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 7.0