GÓC HỌC VIÊN

NGUYEN HUU LONG
NGUYEN HUU LONG
BAND SCORE: 8.5
Võ Nhật Đăng
Võ Nhật Đăng
BAND SCORE: 8.5
Trần Nguyễn Duy Thông
Trần Nguyễn Duy Thông
BAND SCORE: 8.0
Trần Hà Trà My
Trần Hà Trà My
BAND SCORE: 8.0
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc LâmIELTS 8.0
DOAN LE PHUONG NGAN
DOAN LE PHUONG NGAN
BAND SCORE: 8.0
LE THI VAN ANH
LE THI VAN ANH
BAND SCORE: 8.0
DO NGUYEN ANH THU
DO NGUYEN ANH THU
BAND SCORE: 8.0
Đào Phạm Thái Uyên
Đào Phạm Thái Uyên
BAND SCORE: 7.5
Đặng Thành Vinh
Đặng Thành Vinh
BAND SCORE: 7.5
Tăng Thành Phát
Tăng Thành Phát
BAND SCORE: 7.5
Mai Thành Huy
Mai Thành Huy
BAND SCORE: 7.5
Nguyễn Võ Hàn Phong
Nguyễn Võ Hàn Phong
BAND SCORE: 7.5
Phạm Ngọc Anh Thư
Phạm Ngọc Anh Thư
BAND SCORE: 7.5
LE CONG THAI HUNG
LE CONG THAI HUNG
BAND SCORE: 7.5
TRAN NGOC ANH
TRAN NGOC ANHTEST DATE: 30/09/2017
BAND SCORE: 7.5
Nguyễn Trần Minh Đảo
Nguyễn Trần Minh ĐảoIELTS 7.5
NGUYEN THI HUE TRUC
NGUYEN THI HUE TRUC
BAND SCORE: 7.5
MAI HOANG LINH
MAI HOANG LINH
BAND SCORE: 7.5
PHAM QUYNH ANH
PHAM QUYNH ANH
BAND SCORE: 7.5
LE MINH HUNG
LE MINH HUNG
BAND SCORE: 7.5
TRAN THI KHANH NGAN
TRAN THI KHANH NGAN
BAND SCORE: 7.5
BUI NHAT TUAN
BUI NHAT TUAN
BAND SCORE: 7.5
DAO NGOC THAO NHI
DAO NGOC THAO NHI
BAND SCORE: 7.5
Đoàn Vũ Sơn
Đoàn Vũ Sơn
BAND SCORE: 7.5
HA XUAN HUY
HA XUAN HUY
BAND SCORE: 7.5
CAO THUY DUONG
CAO THUY DUONG
BAND SCORE: 7.5
LE QUANG THANG
LE QUANG THANG
BAND SCORE: 7.5
LE KIEU MY
LE KIEU MY
BAND SCORE: 7.5
VU TRUONG GIANG
VU TRUONG GIANG
BAND SCORE: 7.5
Nguyễn Như Anh
Nguyễn Như Anh
BAND SCORE: 7.0
Nguyễn Văn Lộc
Nguyễn Văn Lộc
BAND SCORE: 7.0
Viên Ngọc Tân
Viên Ngọc Tân
BAND SCORE: 7.0
Phan Thanh Hoàn
Phan Thanh Hoàn
BAND SCORE: 7.0
Nguyễn Công Sơn
Nguyễn Công Sơn
BAND SCORE: 7.0
Lưu Thị Thanh Thủy
Lưu Thị Thanh ThủyIELTS 7.0
Nguyễn Hồng Duy Nghiêm
Nguyễn Hồng Duy Nghiêm
BAND SCORE: 7.0
Phạm Thùy Linh
Phạm Thùy LinhIELTS 7.0
Nguyễn Duy Minh Tuấn
Nguyễn Duy Minh TuấnIELTS 7.0
VU HAI PHONG
VU HAI PHONG
BAND SCORE: 7.0
CAO MINH QUANG
CAO MINH QUANG
BAND SCORE: 7.0
DIEP ANH KHOA
DIEP ANH KHOA
BAND SCORE: 7.0
DANG BAO BAO
DANG BAO BAO
BAND SCORE: 7.0
TRAN PHAM MINH HUNG
TRAN PHAM MINH HUNG
BAND SCORE: 7.0
Trần Đức Quân
Trần Đức Quân
BAND SCORE: 6.5
Nguyễn Trường Duy
Nguyễn Trường Duy
BAND SCORE: 6.5
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
BAND SCORE: 6.5
Nguyễn Phan Nhã Thi
Nguyễn Phan Nhã Thi
BAND SCORE: 6.5
LE CANH HOANG THANH
LE CANH HOANG THANH
BAND SCORE: 6.5
NGUYEN UYEN CHI
NGUYEN UYEN CHI
BAND SCORE: 6.5
TRAN NGOC ANH
TRAN NGOC ANH
BAND SCORE: 7.5
TRAN THI THAO VY
TRAN THI THAO VY
BAND SCORE: 6.5