Góc vinh danh2018-09-28T20:44:00+00:00

GÓC HỌC VIÊN

NGUYEN TRAN NHU NGOC
NGUYEN TRAN NHU NGOCTEST DATE: 29/07/2018
BAND SCORE: 6.5
NGUYEN VO HAN PHONG
NGUYEN VO HAN PHONGTEST DATE: 29/07/2018
BAND SCORE: 7.5
NGUYEN HONG DUY NGHIEM
NGUYEN HONG DUY NGHIEMTEST DATE: 29/07/2018
BAND SCORE: 7.0
MAI THANH HUY
MAI THANH HUYTEST DATE: 29/07/2018
BAND SCORE: 7.5
DOAN VU SON
DOAN VU SONTEST DATE: 29/07/2018
BAND SCORE: 7.5
TRAN HA TRA MY
TRAN HA TRA MYTEST DATE: 29/07/2018
BAND SCORE: 8.0
LE THI VAN ANH
LE THI VAN ANHTEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 8.0
DOAN LE PHUONG NGAN
DOAN LE PHUONG NGANTEST DATE: 19/08/2017
BAND SCORE: 8.0
TRAN THI KHANH NGAN
TRAN THI KHANH NGANTEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 7.5
HOANG MAI LINH
HOANG MAI LINHTEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 7.5
DAO NGOC THAO NHI
DAO NGOC THAO NHITEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 7.5
LE MINH HUNG
LE MINH HUNGTEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 7.5
PHAM LE MINH
PHAM LE MINHTEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 7.5
TRAN NGOC ANH
TRAN NGOC ANHTEST DATE: 30/09/2017
BAND SCORE: 7.5
VU HAI PHONG
VU HAI PHONGTEST DATE: 29/07/2017
BAND SCORE: 7.0

LIÊN HỆ

83 Ngô Đức Kế, Phường 7, TP. Vũng Tàu

Phone: (0254) 3583279

Gọi ngay
Chỉ đường