Kể từ tháng 3/2018, trong mỗi khoá học, các em sẽ có một buổi học tiếng Anh bên ngoài lớp học với giáo viên bản ngữ và cô giáo chủ nhiệm tại các khu vui chơi, khu học tập theo chủ đề, thư viện, bảo tàng, siêu thị… nhằm áp dụng các kiến thực đã học vào thực tế; nâng cao sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như phát triển kỹ năng sống, đồng thời rèn luyện thể chất và kích thích tinh thần học tập.