Cambridge Teacher Training Workshop 02.10.2018

By |2019-05-08T11:44:15+07:00Tháng Mười 2nd, 2018|Tin Tức|

Ngày 02.10.2018, Anh ngữ Kỳ Nguyên đã tổ chức buổi Hội thảo tập huấn cho đội ngũ giáo viên trung tâm với trọng tâm tập trung vào giáo trình Kid’s Box và Prepare! (Nhà [...]